Perwoll

Ограничение на отговорност

1. Обща информация
Henkel уважава неприкосновеността на личния живот на всяко лице, което посещава нашите уеб сайтове. Настоящата Декларация за защита на личните данни очертава информацията, която Henkel ще събира, а също и начина, по който ще използваме тази информация. Настоящата Декларация също ще Ви даде указания за това как можете да проверите точността на личната  Ви информация, представена на Henkel чрез този уеб сайт, и как можете да поискате от нас да заличим Вашата лична информация от нашите бази данни.

2. Лична информация
При посещението Ви на нашия уеб сайт, ние не събираме лична информация за Вас (като име, адрес, телефонен номер, социално-осигурителен номер, информация за фактуриране и доставка, информация за кредитна карта или електронна поща), освен ако Вие не я предоставите доброволно. Чрез използването на нашия уеб сайт Вие посочвате, че сте съгласни с условията на действащата политика за защита на личните данни, публикувана в настоящия раздел на уеб сайта. Ако не сте съгласни с някое от условията на тази политика, моля не предоставяйте никаква лична информация на този уеб сайт. Ако изберете да не предоставите лична информация на този уеб сайт, може да нямате право на някои действия като достъп до определени раздели на сайта, участие в лотарии или конкурси, или изпращане на съобщения на електронната поща.

3. Използване на лична информация
Когато доброволно предоставите лична информация, ще използваме тази информация единствено по позволения от закона начин и в рамките на изричното Ви съгласие. Henkel няма да предоставя или продава Вашата лична информация на външна организация за използване за нейни цели без Вашето съгласие. Вашата информация може да бъде споделена с представители или изпълнители на Henkel във връзка с услуги, които тези физически или юридически лица предоставят за Henkel. Най-накрая моля, имайте предвид, че ще разпространим личната Ви информация, ако това се налага съгласно закона или съгласно заповед за обиск, призовка или съдебна заповед.

4. Сигурност
Henkel има ангажимент да запази сигурността на данните, които ни предоставяте, и ще предприеме разумни предпазни мерки, за да защити Вашата лична информация от загуба, неправомерна употреба или промяна.  От представители или изпълнителите на Henkel, които имат достъп до Вашата лична информация във връзка с предоставянето на услуги на Henkel, се изисква да запазят поверителността на информацията, като нямат право да използват тази информация за цели, различни от тези по предоставяне на услугите за Henkel.

5. Лична информация за деца
Henkel няма намерение да събира лична информация от лица под 14-годишна възраст и потребителите под 14-годишна възраст не трябва да ни предоставят никаква лична информация. Когато е уместно, Henkel ще инструктира изрично децата да не предоставят такава информация на нашите уеб сайтове или в отговор на реклами. Ако дете ни е предоставило лична информация, негов родител или настойник може да се свърже с нас по електронната поща или на адрес, посочен в раздел 7 от настоящата Политика за защита на личните данни, ако желае тази информация да бъде заличена от нашите архиви. Ще положим разумни усилия, за да заличим информацията за детето от нашите бази данни.

6. Автоматично събирана нелична информация
В някои случаи може да събираме информация за Вас, която не представлява лична информация. Примери за този тип информация включват вида на интернет браузъра или операционната система на компютъра, който използвате, както и името на домейна на уеб сайта, от който сте се свързали с нашия уеб сайт или реклама. В допълнение, когато разглеждате някой от уеб сайтовете или рекламите ни, можем да запазим информация на Вашия компютър. Тази информация ще е под формата на „бисквитка“ или подобен файл и ще ни помогне по много начини. Например, бисквитките ни позволяват да адаптираме по-адекватно даден уеб сайт или реклама към Вашите интереси и предпочитания. Повечето интернет браузъри Ви позволяват да изтриете бисквитките от твърдия диск на Вашия компютър, да блокирате всички бисквитки или да получите предупреждение преди дадена бисквитка да бъде запазена. Моля, направете справка с инструкциите на браузъра или екрана за помощ, за да научите повече за тези функции. Henkel не събира лична информация автоматично, но може да свържем автоматично събрана информация с вече предоставена от Вас нелична информация.

7. Връзка с нас относно Ваша лична информация
Ако сте предоставили лична информация чрез уеб сайт на Henkel или ако някой друг е предоставил Ваша лична информация чрез уеб сайт на Henkel и искате тази информация да бъде заличена от нашите маркетингови бази данни, моля, свържете се нас посредством електронната поща или изпратете писмо до нашия координатор, работещ в съответствие с изискванията за защита на личните данни в Henkel CEE GmbH, на вниманието на Herrn Georg Novak, Erdbergstraße 29, A-1030 Vienna, Австрия. Ще положим разумни усилия, за да заличим Вашата лична информация от нашите файлове. Можете да се свържете с нас и посредством някой от по-горните начини, за да поискате достъп до личната информация, събрана от Henkel за Вас чрез уеб сайтовете ни. Henkel ще положи разумни усилия, за да Ви предостави тази информация и да коригира всякакви фактологически неточности в тази информация.

8. Плъгини на социалната мрежа Facebook
Има вероятност нашите уеб сайтове да интегрират плъгини на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“).  

По-специално тези плъгини могат да бъдат съответно бутоните „Харесвам“ или „Gefällt mir“ във Facebook. Ако влезете в някоя от уеб страниците, която има такъв плъгин, Вашият интернет браузър ще осъществи пряка връзка със сървърите на Facebook и плъгинът ще се покаже на екрана чрез съобщение до Вашия браузър. Плъгинът ще информира сървъра на Facebook коя от нашите уеб страници сте посетили.

Ако сте член на Facebook и сте влезли в потребителския си профил във Facebook, докато посещавате нашата уеб страница, Facebook ще свърже тази информация с потребителския Ви профил във Facebook. При използване на някоя от плъгин функциите (напр. кликване на бутона „Харесвам“, добавяне на коментар), тази информация също ще се свърже с Вашия потребителски профил във Facebook.

Допълнителна информация относно събирането и използването на данни от Facebook и относно правата и възможностите, с които разполагате, за да защитите неприкосновеността на личните данни в този контекст, може да бъде намерена в информацията за защита на данните във Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

За да не позволите на Facebook да свърже посещението на наша уеб страница с Вашия потребителски профил във Facebook, трябва да излезете от потребителския си профил във Facebook преди да посетите нашите уеб страници.