Perwoll Perwoll Perwoll

Ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че нашите опаковки са функционални и рециклируеми

Стратегията за опаковане на Хенкел

Когато разработваме нашите опаковки, ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че можете да използвате нашите продукти безопасно. Същевременно намаляваме своите екологичен отпечатък и отпадъци. 

 

Нашите експерти непрекъснато работят върху създаване на опаковки с възможно най-малко използвани материали и с такива, за които съществуват обществени системи за рециклиране. Тъй като проследяваме целия жизнен цикъл на нашите продукти, ние също така вземаме предвид изхвърлянето или рециклирането на опаковъчни материали. Целта е да се постигне кръгова икономика на пластмасите, както за хартията например. До 2025 г. Хенкел се стреми 100% от нашите опаковки да бъдат рециклируеми или за многократно използване. Освен това се стремим да намалим количеството необработени пластмаси от изкопаеми източници в нашите потребителски продукти с 50%. Ще постигнем това чрез увеличаване на дела на рециклираната пластмаса до над 30%, чрез намаляване на нейния обем и чрез все по-широко използване на пластмаси на биологична основа.

 

Можете да намерите подробна информация за ангажимента на Хенкел тук: https://www.henkel.com/sustainability/positions/packaging

Нашата рециклируемост

Бутилките на Perwoll винаги са изработени от пластмаса без примеси. Когато съдържанието им се изразходи в домакинството, празните бутилки могат да станат част от процеса на рециклиране, например като бъдат изхвърлени в жълтото кошче.

 

Всички наши PE/PET бутилки Perwoll съдържат определено съотношение рециклирана пластмаса или дори са с до 50% рециклиран материал.

 • Етапи на производството
  Транспорт и логистика в Хенкел
  Рязкото увеличение на въглероден диоксид в атмосферата причинява затопляне на планетата и е основната причина за изменението на климата.
 • Вашият принос
  Бъдете част от инициативата
  Близо 80% от използваните енергия и въглероден отпечатък на перилните препарати са следствие от фазата на употреба, т.е. действителният процес на изпиране у дома.
 • Съставки и формули
  Какво има вътре?
  Perwoll работи неуморно, за да ви осигури най-добрата формула, която се грижи за дрехите и ги запазва красиви за по-дълго.