Етапи на производството

Perwoll работи непрекъснато по цялата  стойностна верига, за да подобри своя екологичен отпечатък, допринасяйки ефективно към стратегията на Хенкел за устойчиво развитие.

Рязкото увеличение на въглероден диоксид в атмосферата причинява затопляне на планетата и е основната причина за изменението на климата. Ако начинът на живот и икономическите стратегии по света не бъдат променени, средната глобална температура може да се повиши значително до края на този век - което ще причини сериозни последици.

Нашата стратегия за устойчивост

Perwoll работи непрекъснато по цялата  стойностна верига, за да подобри своя екологичен отпечатък, допринасяйки ефективно към стратегията на Хенкел за устойчиво развитие.

На корпоративно ниво, Хенкел се фокусира върху ефективното използване на ресурсите, намалявайки енергийното потребление на глобалните си операции и ограничавайки емисиите на парникови газове. В допълнение, Хенкел се ангажира да се превърне в климатично позитивна компания до 2040г. Подробна информация за стратегията и целите на Хенкел за опазване на климата можете да намерите тук: https://www.henkel.com/sustainability/positions/climate-positive

Прочети още