Skip to Content

Контакти за информация

Хенкел България ЕООД

ЕИК 203767229

София, 1766, Бизнес Парк София

Сграда 2, етаж 4

Тел.

+359 2 8063900

Факс:

+359 2 8063901

Електронна поща: