Skip to Content

Опаковка

Ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че нашите опаковки са функционални и рециклируеми

Стратегията за опаковане на Хенкел

Когато разработваме нашите опаковки, ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че можете да използвате нашите продукти безопасно. Същевременно намаляваме своя екологичен отпечатък и отпадъци. 

Нашите експерти непрекъснато работят върху създаване на опаковки с възможно най-малко използвани материали и с такива, за които съществуват обществени системи за рециклиране. Тъй като проследяваме целия жизнен цикъл на нашите продукти, ние също така вземаме предвид изхвърлянето или рециклирането на опаковъчни материали. Целта е да се постигне кръгова икономика на пластмасите, както за хартията например. До 2025 г. Хенкел се стреми 100% от нашите опаковки да бъдат рециклируеми или за многократно използване. Освен това се стремим да намалим количеството необработени пластмаси от изкопаеми източници в нашите потребителски продукти с 50%. Ще постигнем това чрез увеличаване на дела на рециклираната пластмаса до над 30%, чрез намаляване на нейния обем и чрез все по-широко използване на пластмаси на биологична основа.

Можете да намерите подробна информация за ангажимента на Хенкел тук: https://www.henkel.com/sustainability/positions/packaging

Нашата рециклируемост

Бутилките на Perwoll винаги са изработени от пластмаса без примеси. Когато съдържанието им се изразходи в домакинството, празните бутилки могат да станат част от процеса на рециклиране, например като бъдат изхвърлени в жълтото кошче.

Всички наши PE/PET бутилки Perwoll съдържат определено съотношение рециклирана пластмаса или дори са с до 50% рециклиран материал.

Прочети още

  • Какво е съдържанието?

    Perwoll работи неуморно, за да ви предостави най-добрата формула за грижа, която да запази дрехите ви красиви за по-дълго.

  • Транспорт и логистика в Хенкел

    Рязкото увеличение на въглеродния диоксид в атмосферата причинява затопляне на планетата и е основната причина за изменението на климата.

  • Станете част от инициативата

    Близо 80% от използваните енергия и въглероден отпечатък на перилните препарати са следствие от фазата на употреба, т.е. действителният процес на изпиране у дома.